COMMUNITYAFSPRAKEN

Over het Polyvagaal Platform

Het Polyvagaal Platform is een online community en dient als ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in de ‘Polyvagal Theory’ van Dr. Stephen Porges. Momenteel wordt het gedachtengoed van Porges in diverse vakgebieden toegepast, van gezondheidszorg tot onderwijs, van persoonlijke groei tots zakelijk leiderschap. Deze vakgebieden hebben vaak weinig contact met elkaar en zo gaan er inzichten verloren. Vandaar het initiatief voor dit Nederlandstalig platform waar alle relevante informatie gedeeld kan worden vanuit de gezamenlijke interesse voor de Polyvagaaltheorie.
Uitgangspunten van het Platform zijn: inclusie, transparantie, professionaliteit, integriteit.

Doelstellingen van het Polyvagaal Platform 

We creëren een breed draagvlak voor het uitbreiden van kennis, om te netwerken en leermaterialen te delen en te ontwikkelen.

We bouwen een kennisbank waarin we informatie delen over de volgende onderwerpen:
• het ontstaan en de peilers van de Polyvagaaltheorie
• de toepassingen van de Polyvagaaltheorie
• de huidige onderzoeksgebieden vanuit de Polyvagaaltheorie
• de voortschrijdende inzichten vanuit de Neurobiologie
• de werking van het autonome zenuwstel en de rol van de nervus vagus
• de wetenschap over de verbinding tussen geest, lichaam, emotie en interpersoonlijke relaties
• de integratie van de Polyvagaaltheorie met de gehechtheidstheorie, psychotherapieën en alle somatische therapieën
• het bekijken van situaties en denkwijzen vanuit een Polyvagaal perspectief
• het aanreiken van neuro-oefeningen

We ontwikkelen op dit gebied competenties zodat we deze op verantwoorde en vakkundige wijze kunnen toepassen in ons persoonlijk leven en in ons werk. Samen proberen we de ontwikkelings- en neurologische patronen te begrijpen zodat we strategieën kunnen toepassen om te ontspannen en te helen en we (zelf)compassie kunnen aanmoedigen. Of om het in termen van de Polyvagaaltheorie te zeggen: om Social Engagement van Porges te cultiveren!

Afspraken over de content 

Do’s:

• Het delen van relevante artikelen, infographics, filmpjes, podcasts, publicaties, nieuwe inzichten
• Delen van relevante humoristiche sketches.
• Voorbeelden van social engagement.
• Persoonlijke ervarings- en voortgangsverhalen. Wat heeft voor jou gewerkt?
• Plaats een link naar een door jou gemaakte cursus, lezing, workshop.
• Stel vragen en start een discussie.
• Begin doordachte gesprekken en geef een reactie op de diverse discussieborden.
• Leden van het Platform zijn vrij om elkaar te volgen, connectieverzoeken te sturen en elkaar berichten te sturen binnen het Platform.

Don’ts:

• Geef geen advies of stel geen diagnose. Het Polyvagaal Platform biedt geen therapie.
• Stel geen vragen over persoonlijke, individuele gezondheidsproblemen. Het Polyvagaal Platform is niet bedoeld als steungroep bij persoonlijke problemen maar om de gezamenlijke kennis over het onderwerp te verbreden. Het bespreken van een algemene problematiek en casuístiek (anoniem) is dus wél OK.
• Doe geen reclameuitingen en doe niet aan zelfpromotie.
• Plaats geen spam, fundraising en andere niet-gerelateerde links.
• Plaats geen foto’s die in strijd kunnen zijn met de privacywetgeving (AVG).

Communicatierichtlijnen

• Wees aardig en beleefd. Het Polyvagaal Platform is een uitnodigende omgeving. Behandel iedereen met respect. Hou discussies op een vriendelijke toon en hou het beschaafd bij eventuele meningsverschillen. Ideeën en opvattingen aan de orde stellen, dat is prima. Het beledigen van de persoon met wie u het niet eens bent, is niet toegestaan.
• Geen haatdragende taal of pesten. Zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Kleinerende opmerkingen over bijvoorbeeld religie, cultuur, seksuele geaardheid, ras, geslacht of identiteit worden niet getolereerd.
• Respecteer ieders privacy: Voor lidmaatschap van deze groep is wederzijds vertrouwen nodig. Wat er in een besloten groep of discussiebord wordt gedeeld, mag daarbuiten niet worden besproken.
• Schrijf een korte inleiding wanneer je content plaatst die mogelijk een trigger kan zijn.

Tweerichtingsverkeer

De bedoeling van het Platform is om samen te leren en elkaar te helpen de bovengenoemde doelstellingen te behalen.

Wij faciliteren:

• De website en de software om deze community mogelijk te maken.
• Communitymanagement en beheer waarbij we de interactie kunnen modereren en leden op weg helpen.

Wij nodigen uit tot:

• Deelname en actieve betrokkenheid van de leden.
• Eigen initiatief en spontane interactie met andere leden.
• Navolging van de community afspraken. Het niet respecteren ervan kan resulteren in het zonder waarschuwing verwijderen van geplaatste content of het beëindigen van het lidmaatschap.

Wijzigingen

Mogelijk kunnen deze communicatieafspraken een enkele keer worden gewijzigd. Verzeker u er daarom van dat u de recentste, en dus de van toepassing zijnde versie heeft. Deze is te vinden op onze website onder Communityafspraken.

Contact

Mocht je contact willen opnemen met een beheerder of moderator dan kan dat op het community gedeelte van de Polyvagaal Platform site zelf door een bericht te sturen of door ons in een post te taggen met een @vermelding. Geef ons tijd om te reageren, omdat we mogelijk niet online zijn op het moment van taggen/rapporteren.

Uiteraard zijn we ook bereikbaar via ons e-mailadres: info@polyvagaalplatform.nl

We verwelkomen je graag op het Polyvagaal Platform! Dat deze community tot bloei mag komen en iedereen er zich veilig voelt om samen optimaal te leren over de Polyvagaaltheorie!