leer meer over

polyvagaal

Meer over de theorie, hoe het wordt ingezet als therapie met o.a. meer details over het Safe and Sound Protocol (SSP), wat andere toepassingen zijn en volg een training of workshop om je er in te bekwamen. 

theorie

De theorie van Dr. Stephen Porges bestaat uit 3 pijlers: 

Hiërarchie
Eén van de pijlers van de Polyvagaaltheorie is de hiërarchie van het autonome zenuwstelsel. Als reactie op signalen uit de omgeving, zijn 3 opeenvolgende stadia mogelijk:
 1. Het is veilig. Het ventrale parasympathische deel van het zenuwstelsel neemt de regie over; we zijn ontspannen en kunnen sociaal contact en verbinding aangaan.
 2. Er dreigt gevaar. Het sympatische deel van het zenuwstelsel neemt de regie over. Dit kennen we van het ‘fight/flight/freeze' mechanisme waarbij er heel veel spanning in het lichaam komt om weerstand te kunnen bieden aan gevaar en jezelf te mobiliseren tot vechten of vluchten.
 3. Het is levensbedreigend. Het dorsaal parasympatische deel van het zenuwstelsel treedt in werking; we haken af, worden immobiel, dissociëren.
Je leest er meer over in het blogartikel Polyvagaaltheorie in plaatje
1
Neuroceptie
Een ander interessant concept dat de Polyvagaaltheorie beschrijft, is neuroceptie: het ‘onbewuste’ scannen van de omgeving door het zenuwstelsel. Dit gebeurt zonder dat het bewuste brein daarbij betrokken is.

Bepaalde situaties bestempelt neuroceptie als ‘veilig’: een bekende omgeving, een bepaalde gezichtsuitdrukking en houding van anderen, etc. Andere ervaringen worden weer als niet veilig bestempeld. Alle eerder opgeslagen ervaringen vormen zo de basis voor de automatische inschatting van het zenuwstelsel of iets veilig, gevaarlijk of levensbedreigend is.

Mensen zijn sociale wezens en daardoor spelen signalen van anderen een aanzienlijke rol bij deze neuroceptie. Als iemand schrikt of wegvlucht, staan we onmiddellijk zelf op scherp, zonder daarbij na te denken. Zo reageren we continue, onbewust, op signalen van andere mensen: gezichtsuitdrukking, oogopslag, stem, houding, gedrag....

Ingewikkeld wordt het als in een veilige omgeving, een ontregeld zenuwstelsel dit toch op één of andere manier als onveilig inschat en ons lichaam in een sympathische of dorsale staat vast zet. Er is dan sprake van een trauma.

Je leest er meer over in blogartikelen over neuroceptie
2
Co-regulatie
Ons zenuwstelsel heeft dus een nauwe verbondenheid met hoe anderen zich gedragen. Ook het systeem van ‘spiegelneuronen’ draagt er aan bij om anderen aan te kunnen voelen. Deze wederzijdse verbondenheid helpt om afstemming tussen twee of meer personen te krijgen.

Het proces waarbij twee of meer mensen hun acties continu aan elkaar aanpassen, op elkaar afstemmen, noemen we co-regulatie. Emoties en gedragingen krijgen vorm en worden bijgestuurd in onderling contact. Co-regulatie betekent ook dat afstemming met iemand die zich in de ventrale staat bevindt, het zenuwstelsel van de ander dusdanig beïnvloedt dat er ontspanning komt om enge, nieuwe situaties aan te durven.
3

therapie

De ladder

De hiërarchie zoals ontdekt door Dr. Stephen Porges is verder onderzocht en toegepast door Deb Dana in haar therapeutische praktijk. Ze laat zien hoe je zenuwstelsel om je te beschermen als het ware een ladder afdaalt naar de dorsale fase. Om daar weer uit te komen, is het nodig om stapsgewijs omhoog te klimmen. Dat gaat altijd via de sympathische fase vóórdat de ventrale fase bereikt kan worden waarin weer een normaal sociaal contact mogelijk is en het lichaam over kan gaan tot rust en herstel.

Deb Dana (LCSW, klinisch maatschappelijk werker) is er als therapeut en consultant in gespecialiseerd mensen te helpen met het op veilige wijze onderzoeken en oplossen van de gevolgen van trauma. Ze ontwikkelde de trainingenreeks ‘Rhythm of Regulation’ en geeft internationaal les over de manieren waarop de polyvagaaltheorie kan helpen in de behandeling van cliënten die traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Stephen Porges zegt over haar boek: “In haar boek vertaalt Deb Dana op briljante wijze een neurobiologisch onderbouwde theorie naar de klinische praktijk, waardoor de polyvagale benadering werkelijk tot leven komt.”

*bron: uitgeverij Mens! 

SSP

SSP staat voor het ‘Safe and Sound Protocol’ dat is ontwikkeld door Dr. Stephen Porges. Het is een vijfdaagse auditieve interventie bedoeld om stress en auditieve gevoeligheid te reduceren en sociale betrokkenheid en veerkracht te stimuleren.

SSP gebruikt het auditieve systeem om toegang te krijgen tot de nervus vagus die onze fysieke (freeze/flight/fight) toestand reguleert.

Door de fysieke en emotionele toestand waarin je zit te kalmeren, kan er een deur geopend worden naar een betere communicatie met anderen, en/of een betere ontvankelijkheid voor andere vormen van therapie.

De apparatuur die gebruikt wordt bij dit protocol is ontworpen door Integrated Listening Systems. (Unyte-ILS)

Ervaringen van therapeuten met SSP, lees je in de blogartikelen over SSP die hier dieper op in gaan. 

Meer over trauma

Trauma en het zenuwstelsel, een polyvagaal perspectief. 

Video geproduceerd door Polyvagal Institute (PVI)

Publicaties

Nederlandse boeken

1. Het eerste boek van Porges is baanbrekend en legt de focus op d e ontwikkeling van de theorie.
2. Het tweede boek van Porges bevat praktische toepassingen van de theorie.
3. Het boek van Deb Dana vertaalt de theorie naar de klinische praktijk.

1

2

3

4. Boek van Deb Dana met 50 oefeningen voor cliënten.
5. Deb Dana brengt in dit boek de polyvagaaltheorie voor een breed publiek tot leven.
6. Deb Dana stelde deze kaarten samen om polyvagale concepten uit te leggen aan cliënten.

4

5

6

meer sociale betrokkenheid

trainingEN

Groenekan, 7 juni 2024
Online, 13 juni 2024
Online, 21 juni 2024
Zijderveld, 24 juni 2024
Online, 6 september 2024
Bussum, 8 september 2024
Online, 12 september 2024
Groenekan, 20 september 2024
Bussum, 22 september 2024
Bilthoven, 26 september 2024
Online, 10 oktober 2024
Echteld, 12 oktober & 9 november 2024
Online, 14 november 2024
Groenekan, 22 november 2024
Op aanvraag
Binnenkort bekend
Polyvagaaltheorie: Werken met Therapeutisch werkmateriaal
Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Polyvagaaltheorie: De theorie
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Polyvagaaltheorie: theorie & praktische oefeningen voor de dagelijkse praktijk
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • De professional en zijn autonome zenuwstelsel
  In deze opstellingsdag werken we rondom het leren kennen en hanteren van je eigen autonome zenuwstelsel. We kijken hierbij naar traumadelen, overlevingsdelen, maar zeker ook naar je veilige, verbonden delen! We geven jou als professional de gelegenheid je in een veilige omgeving wat meer te verdiepen in je eigen staten van zijn en zo een veiliger contact op te kunnen bouwen, zowel professioneel als in je eigen dagelijks leven.

 • Josien Metske
 • Polyvagaaltheorie: theorie & praktische oefeningen voor de dagelijkse praktijk
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Training Polyvagaal theorie en Ademen
  Een prachtige bijscholing over de polyvagaaltheorie en de ademhaling. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de rol die ademhaling speelt bij het ervaren van een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Met theorie en ademoefeningen. Deze training is geschikt voor iedereen die met cliënten werkt. Ook zonder kennis van ademhaling en ademcoaching kun je deelnemen aan de dag.

 • Ellie Lardenoije & Gjalt Vlam | AdemPro
 • Polyvagaaltheorie: De theorie
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Polyvagaaltheorie: Werken met Therapeutisch werkmateriaal
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Adem, Trauma & Paniek verdieping polyvagaal theorie en Ademen
  Een verdiepingsdag over het werken met de adem specifiek bij trauma en paniek, bekeken vanuit een polyvagaal kader. Begrip van trauma en paniek helpt disfunctionele ademhaling beter begrijpen en leidt je de weg terug naar een gevoel van veiligheid, gezondheid en welzijn. Bewust verbonden ademtechniek. LET OP vereist: eerdere deelname Training polyvagaal Ademen.

 • Ellie Lardenoije & Gjalt Vlam | AdemPro
 • Polyvagaaltheorie: helen van binnenuit
  In deze cursus van 4 lesdagen (met min. 2 weken tussentijd) word je je ervan bewust hoe het autonome zenuwstelsel de interactie tussen mind en body beïnvloedt. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen, toepasbaar in je eigen vakgebied. Voor (lichaamsgerichte) coaches, therapeuten, trainers en docenten.

 • Bernadette Van Rijckeghem | Esoterra
 • Polyvagaaltheorie: De theorie
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Polyvagaal theorie en de toepassing in de dagelijkse praktijk
  Deelnemers leren over het wetenschappelijke verklaringsmodel Polyvagaal theorie (PVT) en de inzichten hieruit te vertalen naar een praktische toepassing in de eigen praktijk. Met inzichtgevende en lichaamsgerichte interventies. 2 dagen met een tussenperiode van enkele weken voor integratie van dag 1. Voor paramedici, leerkrachten, etc...

 • Sandra Roubos & Nathalie Sengers
 • Polyvagaaltheorie: De theorie
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Polyvagaaltheorie: Werken met Therapeutisch werkmateriaal
  Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

 • Clarisse Mirandolle
 • Training - Handvaten uit de 'Polyvagale theorie van S. Porges'
  In combinatie met het doelgericht inzetten van hartcoherentie in de zorg. Wetenschappelijk onderbouwde training voor zorgprofessionals (VAPH, organisatie voor bijzondere jeugdzorg, ...) bestaande uit verschillende delen.

 • Mathieu Devies
 • De taal van Polyvagaal in 123
  Introductieworkshop. Maak kennis met de Polyvagaaltheorie van Stephen Porges en leer over het autonome zenuwstelsel.
  Datum & locatie zijn binnenkort bekend. (Taal: NL)

 • Bernadette Van Rijckeghem
 • Open avond
  Workshop
  Info SSP
  Info SSP
  Deb Dana 1
  Deb Dana 2
  Cursus Therapie
  Wonderbaarlijk
  B-Yvi-Vorming
  B-Yvi-Vorming
  B-Yvi-Biodanza
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Praktijk
  B-Deb Dana
  Angelique-TRE
  Heleen-Therapie
  Paarden Training
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  Paarden Training
  Mindfulness-Online
  Heleen-Therapie
  B-Swinnen-jaar ZOOM
  Paarden Training
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B- Paarden Training
  B-Yvi-Ondernemers ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Intro ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  Fortior Studiedag
  B-Yvi-Intro ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Intro ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  Mathieu ZOOM
  B-Yvi-Vorming
  In Vuur & Vlam
  SSP Training
  SSP Training
  In Vuur & Vlam
  Yvi - Masterclass
  Paarden Training
  Yvi - Praktijk
  Paarden Training
  Schoorl Cursus
  In Vuur & Vlam
  Yvi - Online Training
  Mathieu - Masterclass
  Paarden Training
  Veilig geankerd
  Intro SSP
  Verdieping
  In Vuur & Vlam
  Yvi -ZOOM
  Yvi -Studiedag
  Paarden Programma
  Josien-Opstelling
  Josien-SSP
  Yvi -Praktijkdag
  Yvi -Vormingsdag
  Yvi -Biodanza
  Josien-Opstelling
  Yvi -Vormingsdag
  Josien-SSP
  5Ritmes-Workshop
  Clarisse-VuurVlam
  4-daagse Training
  Bernadette-Esoterra
  Josien-Opstelling
  Yvi -Praktijkdag
  Josien-SSP
  Yvi -Biodanza
  Yvi -Vormingsdag
  Josien-Opstelling
  Yvi -Praktijkdag
  Josien-SSP
  Wianda-Workshop
  Yvi -Vormingsdag
  5Ritmes-Workshop
  Clarisse-VuurVlam
  Sandra-Cursus
  Josien-SSP
  Josien-Training
  Sandra-Cursus
  Yvi -Workshop
  Heleen-Basis
  Wianda-Workshop
  Yvi -Vormingsdag
  Yvi -Praktijkdag
  5Ritmes-Workshop
  Josien-SSP
  Angelique-Grip
  Clarisse-VuurVlam
  Heleen-Basis
  Heleen-Vervolg
  Josien-Training
  Yvi -Vormingsdag
  Josien-SSP
  Sandra-Cursus
  Bernadette-Esoterra
  Angelique-Grip
  Yvi -Praktijkdag
  Josien-Training
  Josien-SSP
  Angelique-Grip
  Clarisse-VuurVlam
  Yvi -Vormingsdag
  Josien-Training
  Yvi -Praktijkdag
  Josien-SSP
  Yvi -Praktijkdag
  Yvi -Vormingsdag
  Yvi -Praktijkdag
  Clarisse-Theorie
  Josien-SSP
  Josien-Opstelling
  Yvi -Vormingsdag
  Josien-SSP
  Bernadette-Esoterra
  Yvi - Online Vorming
  Sandra-Cursus
  Josien-Opstelling
  Clarisse-Groenekan
  Clarisse-Praktijk
  Yvi -Praktijkdag
  Clarisse-Theorie
  Josien-Opstelling
  Yvi -Praktijkdag
  Clarisse-Groenekan
  Clarisse-Theorie
  Clarisse-Praktijk
  Josien-Opstelling
  Clarisse-Praktijk
  AdemPro-Training
  Clarisse-Theorie
  AdemPro-Trauma
  Clarisse-Groenekan
  Bernadette-Esoterra
  Clarisse-Theorie
  Sandra-Cursus
  Clarisse-Theorie
  Clarisse-Groenekan

  ook een training plaatsen?

  Wil je ook dat je training, workshop, cursus, evenement, … waarin de Polyvagaaltheorie centraal staat, geplaatst wordt op deze site, vul dan het onderstaande formulier in. 

  Aanvraag Training

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je krijgt het te horen als er interessante nieuwe content is.

  Je kunt ook je ideeën opgeven wanneer je mee wilt werken aan de content voor deze site. Suggesties en vragen zijn welkom.

  Je kunt ons ook volgen op de sociale media: