leer meer over

polyvagaal

Meer over de theorie, hoe het wordt ingezet als therapie met o.a. meer details over het Safe and Sound Protocol (SSP), wat andere toepassingen zijn en volg een training of workshop om je er in te bekwamen. 

theorie

De theorie van Dr. Stephen Porges bestaat uit 3 pijlers: 

Hiërarchie
Eén van de pijlers van de Polyvagaaltheorie is de hiërarchie van het autonome zenuwstelsel. Als reactie op signalen uit de omgeving, zijn 3 opeenvolgende stadia mogelijk:
 1. Het is veilig. Het ventrale parasympathische deel van het zenuwstelsel neemt de regie over; we zijn ontspannen en kunnen sociaal contact en verbinding aangaan.
 2. Er dreigt gevaar. Het sympatische deel van het zenuwstelsel neemt de regie over. Dit kennen we van het ‘fight/flight/freeze' mechanisme waarbij er heel veel spanning in het lichaam komt om weerstand te kunnen bieden aan gevaar en jezelf te mobiliseren tot vechten of vluchten.
 3. Het is levensbedreigend. Het dorsaal parasympatische deel van het zenuwstelsel treedt in werking; we haken af, worden immobiel, dissociëren.
Je leest er meer over in het blogartikel Polyvagaaltheorie in plaatje
1
Neuroceptie
Een ander interessant concept dat de Polyvagaaltheorie beschrijft, is neuroceptie: het ‘onbewuste’ scannen van de omgeving door het zenuwstelsel. Dit gebeurt zonder dat het bewuste brein daarbij betrokken is.

Bepaalde situaties bestempelt neuroceptie als ‘veilig’: een bekende omgeving, een bepaalde gezichtsuitdrukking en houding van anderen, etc. Andere ervaringen worden weer als niet veilig bestempeld. Alle eerder opgeslagen ervaringen vormen zo de basis voor de automatische inschatting van het zenuwstelsel of iets veilig, gevaarlijk of levensbedreigend is.

Mensen zijn sociale wezens en daardoor spelen signalen van anderen een aanzienlijke rol bij deze neuroceptie. Als iemand schrikt of wegvlucht, staan we onmiddellijk zelf op scherp, zonder daarbij na te denken. Zo reageren we continue, onbewust, op signalen van andere mensen: gezichtsuitdrukking, oogopslag, stem, houding, gedrag....

Ingewikkeld wordt het als in een veilige omgeving, een ontregeld zenuwstelsel dit toch op één of andere manier als onveilig inschat en ons lichaam in een sympathische of dorsale staat vast zet. Er is dan sprake van een trauma.

Je leest er meer over in blogartikelen over neuroceptie
2
Co-regulatie
Ons zenuwstelsel heeft dus een nauwe verbondenheid met hoe anderen zich gedragen. Ook het systeem van ‘spiegelneuronen’ draagt er aan bij om anderen aan te kunnen voelen. Deze wederzijdse verbondenheid helpt om afstemming tussen twee of meer personen te krijgen.

Het proces waarbij twee of meer mensen hun acties continu aan elkaar aanpassen, op elkaar afstemmen, noemen we co-regulatie. Emoties en gedragingen krijgen vorm en worden bijgestuurd in onderling contact. Co-regulatie betekent ook dat afstemming met iemand die zich in de ventrale staat bevindt, het zenuwstelsel van de ander dusdanig beïnvloedt dat er ontspanning komt om enge, nieuwe situaties aan te durven.
3

therapie

De ladder

De hiërarchie zoals ontdekt door Dr. Stephen Porges is verder onderzocht en toegepast door Deb Dana in haar therapeutische praktijk. Ze laat zien hoe je zenuwstelsel om je te beschermen als het ware een ladder afdaalt naar de dorsale fase. Om daar weer uit te komen, is het nodig om stapsgewijs omhoog te klimmen. Dat gaat altijd via de sympathische fase vóórdat de ventrale fase bereikt kan worden waarin weer een normaal sociaal contact mogelijk is en het lichaam over kan gaan tot rust en herstel.

Deb Dana (LCSW, klinisch maatschappelijk werker) is er als therapeut en consultant in gespecialiseerd mensen te helpen met het op veilige wijze onderzoeken en oplossen van de gevolgen van trauma. Ze ontwikkelde de trainingenreeks ‘Rhythm of Regulation’ en geeft internationaal les over de manieren waarop de polyvagaaltheorie kan helpen in de behandeling van cliënten die traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Stephen Porges zegt over haar boek: “In haar boek vertaalt Deb Dana op briljante wijze een neurobiologisch onderbouwde theorie naar de klinische praktijk, waardoor de polyvagale benadering werkelijk tot leven komt.”

*bron: uitgeverij Mens! 

SSP

SSP staat voor het ‘Safe and Sound Protocol’ dat is ontwikkeld door Dr. Stephen Porges. Het is een vijfdaagse auditieve interventie bedoeld om stress en auditieve gevoeligheid te reduceren en sociale betrokkenheid en veerkracht te stimuleren.

SSP gebruikt het auditieve systeem om toegang te krijgen tot de nervus vagus die onze fysieke (freeze/flight/fight) toestand reguleert.

Door de fysieke en emotionele toestand waarin je zit te kalmeren, kan er een deur geopend worden naar een betere communicatie met anderen, en/of een betere ontvankelijkheid voor andere vormen van therapie.

De apparatuur die gebruikt wordt bij dit protocol is ontworpen door Integrated Listening Systems. (Unyte-ILS)

Ervaringen van therapeuten met SSP, lees je in de blogartikelen over SSP die hier dieper op in gaan. 

Meer over trauma

Trauma en het zenuwstelsel, een polyvagaal perspectief. 

Video geproduceerd door Polyvagal Institute (PVI)

Publicaties

Nederlandse boeken

 1. Het eerste boek van Porges is baanbrekend en legt de focus op de ontwikkeling van de theorie. 
 2. Het tweede boek van Porges bevat praktische toepassingen van de theorie. 
 3. Het boek van Deb Dana vertaalt de theorie naar de klinische praktijk. 

1

2

3

meer sociale betrokkenheid

trainingEN

Online, 18 november 2021
Online, 2 december 2021
Beugen, 4-6 maart 2022
Op aanvraag
Binnenkort bekend
Introductie op de Polyvagaal Theorie
Over de werking van het autonome zenuwstelsel, je stressresponsen en de rol van de Nervus Vagus hierin. Deze kennis geeft je meer inzicht in het ontstaan van (chronische) stress, burn-out en wat je lichaam nodig heeft om te herstellen of te relaxen.

 • Yvi Van Ham
 • Polyvagaal Theorie: van vermoeid en overprikkeld naar rust en kalmte
  Online Vorming via ZOOM (3 sessies donderdagavond) waarin je kennis maakt met de Polyvagaal Theorie, de werking van je autonome zenuwstelsel en de link met chronische ziekten, trauma, burn-out en de Cell Danger Respons.

 • Yvi Van Ham
 • Workshop Polyvagaal theorie en therapie
  De workshop geeft inzicht in de Polyvagaaltheorie van Stephen Porges en leert je hoe je het autonome zenuwstelsel van jezelf en dat van anderen als professional kunt reguleren volgens de methode van Deb Dana.

 • Heleen en Albert Grooten
 • Training - Handvaten uit de 'Polyvagale theorie van S. Porges'
  In combinatie met het doelgericht inzetten van hartcoherentie in de zorg. Wetenschappelijk onderbouwde training voor zorgprofessionals (VAPH, organisatie voor bijzondere jeugdzorg, ...) bestaande uit verschillende delen.

 • Mathieu Devies
 • De taal van Polyvagaal in 123
  Introductieworkshop. Maak kennis met de Polyvagaaltheorie van Stephen Porges en leer over het autonome zenuwstelsel.
  Datum & locatie zijn binnenkort bekend. (Taal: NL)

 • Bernadette Van Rijckeghem
 • Open avond
  Workshop
  Info SSP
  Info SSP
  Deb Dana 1
  Deb Dana 2
  Cursus Therapie
  Wonderbaarlijk
  B-Yvi-Vorming
  B-Yvi-Vorming
  B-Yvi-Biodanza
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Praktijk
  B-Deb Dana
  Angelique-TRE
  Heleen-Therapie
  Paarden Training
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  Paarden Training
  Mindfulness-Online
  Heleen-Therapie
  B-Swinnen-jaar ZOOM
  Paarden Training
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B- Paarden Training
  B-Yvi-Ondernemers ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Intro ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  Heleen-Therapie

  ook een training plaatsen?

  Wil je ook dat je training, workshop, cursus, evenement, … waarin de Polyvagaaltheorie centraal staat, geplaatst wordt op deze site, vul dan het onderstaande formulier in. 

  Aanvraag Training

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je krijgt het te horen als er interessante nieuwe content is.

  Je kunt ook je ideeën opgeven wanneer je mee wilt werken aan de content voor deze site. Suggesties en vragen zijn welkom.

  Je kunt ons ook volgen op de sociale media: