leer meer over

polyvagaal

Meer over de theorie, hoe het wordt ingezet als therapie met o.a. meer details over het Safe and Sound Protocol (SSP), wat andere toepassingen zijn en volg een training of workshop om je er in te bekwamen. 

theorie

De theorie van Dr. Stephen Porges bestaat uit 3 pijlers: 

Hiërarchie
Eén van de pijlers van de Polyvagaaltheorie is de hiërarchie van het autonome zenuwstelsel. Als reactie op signalen uit de omgeving, zijn 3 opeenvolgende stadia mogelijk:
 1. Het is veilig. Het ventrale parasympathische deel van het zenuwstelsel neemt de regie over; we zijn ontspannen en kunnen sociaal contact en verbinding aangaan.
 2. Er dreigt gevaar. Het sympatische deel van het zenuwstelsel neemt de regie over. Dit kennen we van het ‘fight/flight/freeze' mechanisme waarbij er heel veel spanning in het lichaam komt om weerstand te kunnen bieden aan gevaar en jezelf te mobiliseren tot vechten of vluchten.
 3. Het is levensbedreigend. Het dorsaal parasympatische deel van het zenuwstelsel treedt in werking; we haken af, worden immobiel, dissociëren.
Je leest er meer over in het blogartikel Polyvagaaltheorie in plaatje
1
Neuroceptie
Een ander interessant concept dat de Polyvagaaltheorie beschrijft, is neuroceptie: het ‘onbewuste’ scannen van de omgeving door het zenuwstelsel. Dit gebeurt zonder dat het bewuste brein daarbij betrokken is.

Bepaalde situaties bestempelt neuroceptie als ‘veilig’: een bekende omgeving, een bepaalde gezichtsuitdrukking en houding van anderen, etc. Andere ervaringen worden weer als niet veilig bestempeld. Alle eerder opgeslagen ervaringen vormen zo de basis voor de automatische inschatting van het zenuwstelsel of iets veilig, gevaarlijk of levensbedreigend is.

Mensen zijn sociale wezens en daardoor spelen signalen van anderen een aanzienlijke rol bij deze neuroceptie. Als iemand schrikt of wegvlucht, staan we onmiddellijk zelf op scherp, zonder daarbij na te denken. Zo reageren we continue, onbewust, op signalen van andere mensen: gezichtsuitdrukking, oogopslag, stem, houding, gedrag....

Ingewikkeld wordt het als in een veilige omgeving, een ontregeld zenuwstelsel dit toch op één of andere manier als onveilig inschat en ons lichaam in een sympathische of dorsale staat vast zet. Er is dan sprake van een trauma.

Je leest er meer over in blogartikelen over neuroceptie
2
Co-regulatie
Ons zenuwstelsel heeft dus een nauwe verbondenheid met hoe anderen zich gedragen. Ook het systeem van ‘spiegelneuronen’ draagt er aan bij om anderen aan te kunnen voelen. Deze wederzijdse verbondenheid helpt om afstemming tussen twee of meer personen te krijgen.

Het proces waarbij twee of meer mensen hun acties continu aan elkaar aanpassen, op elkaar afstemmen, noemen we co-regulatie. Emoties en gedragingen krijgen vorm en worden bijgestuurd in onderling contact. Co-regulatie betekent ook dat afstemming met iemand die zich in de ventrale staat bevindt, het zenuwstelsel van de ander dusdanig beïnvloedt dat er ontspanning komt om enge, nieuwe situaties aan te durven.
3

therapie

De ladder

De hiërarchie zoals ontdekt door Dr. Stephen Porges is verder onderzocht en toegepast door Deb Dana in haar therapeutische praktijk. Ze laat zien hoe je zenuwstelsel om je te beschermen als het ware een ladder afdaalt naar de dorsale fase. Om daar weer uit te komen, is het nodig om stapsgewijs omhoog te klimmen. Dat gaat altijd via de sympathische fase vóórdat de ventrale fase bereikt kan worden waarin weer een normaal sociaal contact mogelijk is en het lichaam over kan gaan tot rust en herstel.

Deb Dana (LCSW, klinisch maatschappelijk werker) is er als therapeut en consultant in gespecialiseerd mensen te helpen met het op veilige wijze onderzoeken en oplossen van de gevolgen van trauma. Ze ontwikkelde de trainingenreeks ‘Rhythm of Regulation’ en geeft internationaal les over de manieren waarop de polyvagaaltheorie kan helpen in de behandeling van cliënten die traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Stephen Porges zegt over haar boek: “In haar boek vertaalt Deb Dana op briljante wijze een neurobiologisch onderbouwde theorie naar de klinische praktijk, waardoor de polyvagale benadering werkelijk tot leven komt.”

*bron: uitgeverij Mens! 

SSP

SSP staat voor het ‘Safe and Sound Protocol’ dat is ontwikkeld door Dr. Stephen Porges. Het is een vijfdaagse auditieve interventie bedoeld om stress en auditieve gevoeligheid te reduceren en sociale betrokkenheid en veerkracht te stimuleren.

SSP gebruikt het auditieve systeem om toegang te krijgen tot de nervus vagus die onze fysieke (freeze/flight/fight) toestand reguleert.

Door de fysieke en emotionele toestand waarin je zit te kalmeren, kan er een deur geopend worden naar een betere communicatie met anderen, en/of een betere ontvankelijkheid voor andere vormen van therapie.

De apparatuur die gebruikt wordt bij dit protocol is ontworpen door Integrated Listening Systems. (Unyte-ILS)

Ervaringen van therapeuten met SSP, lees je in de blogartikelen over SSP die hier dieper op in gaan. 

Meer over trauma

Trauma en het zenuwstelsel, een polyvagaal perspectief. 

Video geproduceerd door Polyvagal Institute (PVI)

Publicaties

Nederlandse boeken

1. Het eerste boek van Porges is baanbrekend en legt de focus op d e ontwikkeling van de theorie.
2. Het tweede boek van Porges bevat praktische toepassingen van de theorie.
3. Het boek van Deb Dana vertaalt de theorie naar de klinische praktijk.

1

2

3

4. Boek van Deb Dana met 50 oefeningen voor cliënten.
5. Deb Dana brengt in dit boek de polyvagaaltheorie voor een breed publiek tot leven.
6. Deb Dana stelde deze kaarten samen om polyvagale concepten uit te leggen aan cliënten.

4

5

6

meer sociale betrokkenheid

trainingEN

B-Mortsel, 2 juni 2023
Doorn, 3-4 juni 2023
Groenekan, 9 juni 2023
Heiloo, 16 juni & 7 juli 2023
Online, 19 juni 2023
Zijderveld, 26 juni 2023
Zwolle, 29 juni & 13 juli 2023
B-Mortsel, 1 juli 2023
Beugen, 4-5-6 juli 2023
Driebergen, 27 sept & 4 okt 2023
Groenekan, 29 september 2023
Beugen, 29-30 sept & 1 okt 2023
Amsterdam, 6 oktober 2023
Gennep, 20-21 okt & 17-18 nov 2023
Hilversum, 26 okt & 16 nov 2023
Op aanvraag
Binnenkort bekend
Polyvagaal Theorie en de biologie van stress
Studiedag rond de werking van het autonome zenuwstelsel volgens de PolyVagaal Theorie van Stephen Porges. We verkennen de basics van de Polyvagaal Theorie, alsook de drie autonome staten in de diepte. Daarnaast belicht ik ook kort de Cell Danger Respons en de link met Burn-out, CVS, fibromyalgie en trauma door de PVT lens van het zenuwstelsel.

 • Yvi van Ham
 • 5Ritmes en de Taal van het Zenuwstelsel
  We onderzoeken de 5Ritmes door de lens van de Polyvagaal Theorie. We nemen je stap voor stap mee in deze theorie om inzicht te krijgen in wat er gebeurt in het autonome zenuwstelsel. Als we ons hier bewust van worden, kunnen we dat vervolgens bewust leren inzetten om vrijer te bewegen en te leven. We gebruiken de dans, de muziek, en verschillende gerichte oefeningen.

 • Sietske Venema
 • 'In vuur en vlam': Werken met Therapeutisch werkmateriaal
  In deze ervaringsgerichte bijscholing leer je werken met het nieuwe psycho-educatiemateriaal. Je leert de theorie van de polyvagaaltheorie en gaat deze toepassen. Daarna kun je uitleggen en visueel maken welke processen er spelen in ons bij stress, angst en overweldigende ervaringen!

 • Clarisse Mirandolle
 • Polyvagaaltheorie en de toepassing in de dagelijkse praktijk
  Deelnemers leren over het wetenschappelijke verklaringsmodel Polyvagaal theorie (PVT) en de inzichten hieruit te vertalen naar een praktische toepassing in de eigen praktijk. Met inzichtgevende en lichaamsgerichte interventies. 2 dagen met een tussenperiode van enkele weken voor integratie van dag 1. Voor paramedici.

 • Sandra Roubos & Nathalie Sengers
 • Kennismaking Safe & Sound Protocol voor professionals
  Maak laagdrempelig kennis met het SSP Protocol en ervaar het zelf in tweetallen. Pluk er voor jezelf de vruchten van en leer ook al een keer hoe te co-reguleren in de rol van begeleider en voelen wat dit betekent. Na een groepsintake krijg je een maand de toegang tot SSP. Via een groeps-chat delen we vragen en ervaringen. Voor Professionals die bekend zijn met de Polyvagaaltheorie.

 • Josien Metske
 • Training Veilig geankerd
  In een 1-daagse fysieke bijeenkomst leer je wat veilig geankerd zijn voor jou en je dagelijkse omgang met anderen kan betekenen en hoe je jezelf kunt kalmeren en met de ander kunt verbinden met de kennis en praktische tools vanuit vele verschillende stromingen: de polyvagaal theorie, de tao, systemisch werk, opstellingen, lichaamsgerichte oefeningen en een stukje kennisoverdracht.

 • Josien Metske
 • Polyvagaaltheorie en de toepassing in de dagelijkse praktijk
  Deelnemers leren over het wetenschappelijke verklaringsmodel Polyvagaal theorie (PVT) en de inzichten hieruit te vertalen naar een praktische toepassing in de eigen praktijk. Met inzichtgevende en lichaamsgerichte interventies. 2 dagen met een tussenperiode van enkele weken voor integratie van dag 1. Voor paramedici.

 • Sandra Roubos & Nathalie Sengers
 • PVT: van concept naar belichaamd weten en ervaren
  Tijdens deze doe-en beleefdag onderzoeken én ervaren we heel wat PVT-aspecten in de praktijk. Hoe voelt neuroceptie van stress? Hoe voelen verschillende autonome staten? Hoe ga je aan de slag met PVT voor korte en lange termijneffecten? Je gaat naar huis met een toolkit vol oefeningen en heel wat geïntegreerde lichamelijke wijsheid. Kennis van PVT is wel nodig.

 • Yvi van Ham
 • Basisworkshop Polyvagaal theorie en therapie
  De workshop geeft inzicht in de Polyvagaal theorie van Stephen Porges en leert je hoe je het autonome zenuwstelsle van jezelf en dat van anderen als professional kunt reguleren volgens de methode van Deb Dana. Geaccrediteerd door SKB.

 • Heleen en Albert Grooten
 • Polyvagaal Theorie in de Praktijk: Basisvaardigheden
  In deze tweedaagse workshop maken we kennis met hoe het autonome zenuwstelsel werkt en hoe het invloed uitoefent op ons hele systeem. Door middel van theorie en praktische oefeningen leer je de diverse toestanden van je zenuwstelsel herkennen (o.a. flow, fight, flight, freeze) en je leert ze te reguleren. Je weet wat de gebruikte begrippen inhouden.

 • Wianda Hoogakker & Thekla van Middendorp
 • 'In vuur en vlam': Werken met Therapeutisch werkmateriaal
  In deze ervaringsgerichte bijscholing leer je werken met het nieuwe psycho-educatiemateriaal. Je leert de theorie van de polyvagaaltheorie en gaat deze toepassen. Daarna kun je uitleggen en visueel maken welke processen er spelen in ons bij stress, angst en overweldigende ervaringen!

 • Clarisse Mirandolle
 • Basisworkshop Polyvagaal theorie en therapie
  De workshop geeft inzicht in de Polyvagaal theorie van Stephen Porges en leert je hoe je het autonome zenuwstelsle van jezelf en dat van anderen als professional kunt reguleren volgens de methode van Deb Dana. Geaccrediteerd door SKB.

 • Heleen en Albert Grooten
 • Polyvagaaltheorie: helen van binnenuit
  In deze cursus van 4 lesdagen (met 2 weken tussentijd) word je je ervan bewust hoe het autonome zenuwstelsel de interactie tussen mind en body beïnvloedt. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen, toepasbaar in je eigen vakgebied. Voor (lichaamsgerichte) coaches, therapeuten, trainers en docenten.

 • Bernadette Van Rijckeghem | Esoterra
 • Vervolgtraining Polyvagaal theorie en therapie
  Deze 4-daagse training is bedoeld voor mensen die een basiscursus hebben gevolgd op het gebied van polyvagaaltheorie en therapie en die zich verder willen verdiepen in de uitbreiding van hun theoretische kennis en praktische vaardigheden.

 • Heleen Grooten en Saskia van Noord
 • Polyvagaaltheorie en de toepassing in de dagelijkse praktijk
  Deelnemers leren over het wetenschappelijke verklaringsmodel Polyvagaal theorie (PVT) en de inzichten hieruit te vertalen naar een praktische toepassing in de eigen praktijk. Met inzichtgevende en lichaamsgerichte interventies. 2 dagen met een tussenperiode van enkele weken voor integratie van dag 1. Voor paramedici.

 • Sandra Roubos & Nathalie Sengers
 • Training - Handvaten uit de 'Polyvagale theorie van S. Porges'
  In combinatie met het doelgericht inzetten van hartcoherentie in de zorg. Wetenschappelijk onderbouwde training voor zorgprofessionals (VAPH, organisatie voor bijzondere jeugdzorg, ...) bestaande uit verschillende delen.

 • Mathieu Devies
 • De taal van Polyvagaal in 123
  Introductieworkshop. Maak kennis met de Polyvagaaltheorie van Stephen Porges en leer over het autonome zenuwstelsel.
  Datum & locatie zijn binnenkort bekend. (Taal: NL)

 • Bernadette Van Rijckeghem
 • Open avond
  Workshop
  Info SSP
  Info SSP
  Deb Dana 1
  Deb Dana 2
  Cursus Therapie
  Wonderbaarlijk
  B-Yvi-Vorming
  B-Yvi-Vorming
  B-Yvi-Biodanza
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Praktijk
  B-Deb Dana
  Angelique-TRE
  Heleen-Therapie
  Paarden Training
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  Paarden Training
  Mindfulness-Online
  Heleen-Therapie
  B-Swinnen-jaar ZOOM
  Paarden Training
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B- Paarden Training
  B-Yvi-Ondernemers ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Intro ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  B-Yvi-Vorming ZOOM
  Fortior Studiedag
  B-Yvi-Intro ZOOM
  Heleen-Therapie
  B-Yvi-Intro ZOOM
  B-Yvi-Praktijk ZOOM
  Heleen-Therapie
  Mathieu ZOOM
  B-Yvi-Vorming
  In Vuur & Vlam
  SSP Training
  SSP Training
  In Vuur & Vlam
  Yvi - Masterclass
  Paarden Training
  Yvi - Praktijk
  Paarden Training
  Schoorl Cursus
  In Vuur & Vlam
  Yvi - Online Training
  Mathieu - Masterclass
  Paarden Training
  Veilig geankerd
  Intro SSP
  Verdieping
  In Vuur & Vlam
  Yvi -ZOOM
  Yvi -Studiedag
  Paarden Programma
  Josien-Opstelling
  Josien-SSP
  Yvi -Praktijkdag
  Yvi -Vormingsdag
  Yvi -Biodanza
  Josien-Opstelling
  Yvi -Vormingsdag
  Josien-SSP
  5Ritmes-Workshop
  Clarisse-VuurVlam
  4-daagse Training
  Bernadette-Esoterra
  Josien-Opstelling
  Yvi -Praktijkdag
  Josien-SSP
  Yvi -Biodanza
  Yvi -Vormingsdag
  Josien-Opstelling
  Yvi -Praktijkdag
  Josien-SSP
  Wianda-Workshop
  Yvi -Vormingsdag
  5Ritmes-Workshop
  Clarisse-VuurVlam
  Sandra-Cursus
  Josien-SSP
  Josien-Training
  Sandra-Cursus
  Yvi -Workshop
  Heleen-Basis
  Wianda-Workshop
  Clarisse-VuurVlam
  Heleen-Basis
  Bernadette-Esoterra
  Heleen-Vervolg
  Sandra-Cursus

  ook een training plaatsen?

  Wil je ook dat je training, workshop, cursus, evenement, … waarin de Polyvagaaltheorie centraal staat, geplaatst wordt op deze site, vul dan het onderstaande formulier in. 

  Aanvraag Training

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je krijgt het te horen als er interessante nieuwe content is.

  Je kunt ook je ideeën opgeven wanneer je mee wilt werken aan de content voor deze site. Suggesties en vragen zijn welkom.

  Je kunt ons ook volgen op de sociale media: