PRIVACYVERKLARING POLYVAGAAL PLATFORM

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://polyvagaalplatform.nl

Ons beleid

Wij vinden bescherming van uw privacy erg belangrijk. Om onze dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die we van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail of telefonisch. Daarnaast komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken wij van u en waarom

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn individuele gegevens over u als persoon, maar ook gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype. In een aantal gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke (administratieve) verplichting, maar meestal doen wij dit om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Graag sturen wij u onze digitale nieuwsbrief. Ook nodigen wij u uit om deel te nemen aan het online discussieplatform. Alleen als u er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd worden uw gegevens hiervoor door ons ook verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen en/of deelneemt aan het online discussieplatform, dan vragen wij uw naam en e-mailadres. Voor het discussie worden mogelijk ook uw woonplaats en vakgebied geregistreerd om gerichte toegang te verschaffen tot gerelateerde discussieonderwerpen.

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij dit bericht bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens omdat die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden of uw verzoek te verwerken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

Polyvagaal Platform maakt geen commercieel gebruik van persoonsgegevens.

Als u onze website bezoekt, zonder u aan te melden voor de nieuwsbrief of om deel te nemen aan de discussieplatformactiviteiten, kunt u dit doen zonder uw identiteit bekend te maken. Aan de serverzijde worden uitsluitend uw IP-adres, datum, tijdstip en bekeken webpagina’s opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens bent u voor ons als persoon echter niet identificeerbaar.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Onze website maakt op meerdere plaatsen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden geplaatst en die door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op onze websites te kunnen analyseren. Ons uitgebreide Cookiebeleid, vindt u hier.

Gebruik van persoonsgegevens/overdracht aan derden

Sommige werkzaamheden kunnen we zonder hulp van anderen niet uitvoeren omdat we bijvoorbeeld niet over de benodigde specialistische kennis of middelen beschikken. We maken dan gebruik van diensten van derden zoals bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen waarbij wij ervan kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten overdragen in verband met een wettelijke verplichting.

Enige andere doorgifte of overdracht van persoonsgegevens aan derden voor commerciële of goede doelen vindt zonder uw expliciete toestemming niet plaats.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Onze privacyverklaring heeft enkel betrekking op onze eigen website. Op onze website staan links naar externe websites, waaronder sociale media. Door op deze links te klikken gaat u naar een website buiten www.polyvagaalplatform.nl. In het privacybeleid van deze derden kunt u lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social mediapagina’s (zoals Facebook) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer mogelijk gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u heeft over uw data

Als u een account heeft op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten eventuele medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Incidenten met persoonsgegevens

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een incident (een datalek) met betrekking tot persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan zo snel mogelijk op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt.

Wijzigingen privacybeleid

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid een enkele keer worden gewijzigd. Verzeker u er daarom van dat u de recentste, en dus de van toepassing zijnde versie van dit privacybeleid heeft. Deze is te vinden op onze website of wordt op verzoek aan u toegestuurd.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop we uw gegevens verwerken dan kunt u contact met ons opnemen via:
info@polyvagaalplatform.nl